Spis treści:

Komunikacja językowa
Zofia Stanecka „Gdy chcesz być uprzejmy...” . . . . . . . . . . . . . . . 5
1. Językowy savoir-vivre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2. Jak się przedstawić? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Najmniejsze cząstki mowy i pisma
Jan Brzechwa „Chrząszcz” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1. Głoski a litery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2. Samogłoski i spółgłoski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3. Spółgłoski twarde i miękkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4. Głoski ustne i nosowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5. Polski alfabet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
6. Sylaba, akcent wyrazowy i przenoszenie wyrazów . . . . . . . 29
Słownictwo
Ewa Ryst „Lekcja słowotwórstwa” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
1. Rodzina wyrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2. Synonimy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3. Antonimy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Części mowy
Małgorzata Strzałkowska „Wiosna” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
1. Rzeczowniki i ich odmiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2. Przymiotniki i ich odmiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3. Czasowniki i ich odmiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4. Przysłówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Ortografia
Witold Gawdzik „Pomysłowy chłopiec” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
1. Pisownia wyrazów z ó i u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2. Pisownia wyrazów z rz i ż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
3. Pisownia wyrazów z ch i h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
4. Używanie wielkiej litery na początku wyrazu . . . . . . . . . . . . . . 71
5. Pisownia łączna i rozłączna wyrazu nie z różnymi
częściami mowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Składnia
Roman Pisarski „Przyjemna lekcja” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
1. Zdanie i równoważnik zdania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
2. Zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące . . . . . . . . . . . . . 80
3. Podmiot i orzeczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
4. Określenia występujące w zdaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
5. Zdania rozwinięte i nierozwinięte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87