Spis treści:

Drogi Czytelniku         7
Ćwiczenia z rysunkiem        9
Ćwiczenia z kalendarzem       41
Ćwiczenia na zapamiętywanie       47
Ćwiczenia językowe       51
Anagramy       73
Wykreślanki, krzyżówki       87
Ćwiczenia z wykorzystaniem przysłów i piosenek      109
Ćwiczenia geograficzne      123
Ćwiczenia matematyczne      137
Ćwiczenia oparte na skojarzeniach      161
Bibliografia      251